Påstående: Alla som är emot [valfri exploatering i naturområde] är emot all förtätning

Svar: Den desperata bostadsbristen har lett till ett skyttegravskrig där det pådyvlas åsikter som att den andre antingen ”vill bygga överallt” eller ”säger nej till all förtätning.”

Vad vi bör diskutera är vilka funktioner som är viktiga i en stad för att den ska vara levande och beboelig. Ska det finnas en skogsdunge där ungdomar kan dricka folköl utan övervakning, eller där förskolor kan göra utflykter? I vilka områden saknar barn kontakt med natur, är p-platser viktigare än träd, är villor viktigare än träd?

För det finns utrymme i Stockholm att bygga på, frågan är om små skogsplättar är det första vi ska fokusera på, eller om bilens utrymme och villatomter ska elimineras?

I Vantör kan vi se såväl rimliga exempel på förtätning i Högdalen Centrum längs med spåren mot Rågsved där det tidigare främst var parkeringsplatser och ett stenkast därifrån de vansinniga försöken att bygga en bilgenererande villamatta i Rågsveds friområde. Samtidigt är förtätningen i Högdalen inte heller helt oproblematisk om en lyfter blicken lite, visst är stället det byggts på helt rimligt, men att bygga dyra bostadsrätter för ”framtidens söderortsbor” (som reklamen lovade) är problematiskt.

Vi måste diskutera vilka principer och funktioner som ska vägleda förtätningen, och röra oss bort från den binära synen på förtätning som bra eller dåligt i sig.