Påstående: ”Det är inte lönsamt att bygga i förorten”

Svar: Byggherrarna har samma avkastningskrav var de än bygger. För dem är det enklast att plocka de lågt hängande frukterna, det vill säga välja de områden där det finns en köpstark målgrupp och en redan uppbyggd infrastruktur. Samma höga avkastningsnivå är inte möjlig i förorten. Folk har inte råd att köpa de nyproducerade bostäder som erbjuds där. Med hänvisning till ”låg betalningsvilja” placeras byggplanerna i förorten i malpåse och markanvisningar ligger outnyttjade. I Länsstyrelsens rapport ”Kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att bygga bostäder” anges avkastningskraven som en av de stora blockeringarna som hindrar bostadsproduktionen att öka. Enligt marknadsföretaget Kundskaparna har byggherrarna ”inte rätt produkt, känner inte sin målgrupp”. Det byggs inte för att täcka de bostadslösas behov, utan där avkastningen är bäst.
Källor: