Påstående: ”Det är NIMBY-protester som blockerar bostadsbyggandet”

Svar: Påståendet lanserades av KTH-professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind i en rapport för näringslivets tankesmedja SNS. Där hävdades att medborgarinflytande gynnar ”högljudda särintressen”, som de benämner som ”Not In My Backyard” (NIMBY)-protester. Det regelverk som uppfördes på 60- och 70-talet för att ge medborgarna inflytande över sin närmiljö och byggprocesser har nu blivit ett hinder och måste därför inskränkas menar författarna.

I Länsstyrelsens inventering i Stockholms stad och kranskommuner kring vad som skulle kunna påskynda bostadsbyggandet nämns däremot inte medborgarinflytande eller NIMBY-grupper som något problem för bostadsbyggandet. Istället tillskrivs hindren i planprocesserna bristen på enhetliga regler och brist på planhandlägare.

Införandet av medborgarinflytandet var en lärdom efter pampar och teknokraters alltför stora makt över miljonprogrammets utformning, istället skulle staden planeras mer lyhört utifrån människors behov. Om politiker och tjänstemän inte måste ta hänsyn till de som berörs, vet vi med historisk erfarenhet att liten hänsyn kommer tas. Att helt avskaffa medborgarinflytandet är att återupprepa samma misstag igen, och om ett par decennier kommer samma kritik återigen riktas mot bostadsområden som inte byggts efter en mänsklig skala eller behov.
Källor: