Påstående: ”Hyrorna och bostadspriserna är så höga på grund av bostadsbristen”

Svar: Rent generellt stämmer påståendet. Men den förtätning som sker av innerstaden och förorten pressar inte ner hyresnivåerna, utan driver dem snarare uppåt. Eftersom det är de attraktiva lägena som bebyggs ökar hyresnivån generellt. I Stockholms söderort är hälften av alla (63%) bostäder som byggs hyresrätter. Snitthyran blir 12 000 kr för en nyproducerad trea, jämfört med 7 300 kr som är snittet för övriga treor i allmännyttan. Stadslyften syftar till att höja områdenas status, locka en köpstarkare målgrupp att flytta dit – den stadsutvecklingsprocess som kallas gentrifiering.
Källor: