Påstående: Planeringsprocessen tar för lång tid

Svar: Påståendet kommer från en smart PR-kupp NCC gjorde i Almedalen 2012. Genom att jämföra helt olika sorters byggprojekt i Tyskland och Sverige, projekt som krävde olika mycket planering, utmålades den svenska planprocessen som utdragen och omständig. Istället lanserade NCC ett förslag för hur planprocessen borde kringgås för att påskynda bostadsbyggandet. Påståendet fick stor spridning i den bostadspolitiska debatten både till höger och vänster.

Vid närmare granskning höll inte NCC:s uppgifter, de hade valt ut projekt som krävde olika mycket planering – jämfört äpplen och päron – vilket gav en skev bild. I själva verket är detaljplanen en förutsättning för att lösa frågor där tre berättigade intressen ställs mot varandra: markägarnas/byggherrarnas, de boende i området och medborgarnas (det allmänna intresset). Genom detaljplanerna ges byggprojekten en förutsägbarhet och projekteringstrygghet.

Vad NCC med sin kampanj helt lyckades osynliggöra var att en stor del av planprocessen består av väntetid hos domstolarna som inte har nog med resurser. Men att korta ner tiden genom att anställa fler inom det offentliga skulle ju kräva skattepengar, så enklare att bara skrota det demokratiska inflytandet.
Källor: