Påstående: Reglerna kring bullernivåer är onödigt strikta och måste ändras

Svar: Enligt Världshälsoorganisationens expertgrupp i bullerfrågor så finns det säkra bevis för att vägtrafikbuller och flygbuller ökar risken för högt blodtryck, och att vägtrafikbuller ökar risken för hjärtinfarkt. Förutom hjärtsjukdom finns det indikationer på att buller kan orsaka stroke och öka risken för fetma. Kroppen påverkas av buller, även om man inte märker att man blir störd, med till exempel ökat blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Att öka riktvärdena för buller i bostadsområden för att på så sätt möjligtvis kunna bygga en del nya hus är oansvarigt och inte någon lösning på bostadsbristen.
Att ta bort en av de farligaste bullerkällorna, Bromma flygplats, skulle däremot skapa enorma ytor för bostadsbyggande.
Källor: